Dịch vụ

Successful-Delivery-and-Service-14
Synchronous-hoisting-and-lifting-hydraulic-cylinders-a-1711
Synchronous-hoisting-and-lifting-hydraulic-cylinders-a-131

Dựa trên công nghệ điều khiển máy tính tiên tiến, KIET đã và đang cống hiến hết mình để cung cấp cho khách hàng các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tải nặng, điều khiển chính xác cao, hành động logic đa điểm và điều khiển đa điểm, v.v., đồng thời cung cấp các thiết bị và dịch vụ an toàn và hiệu quả trong các loại của các ứng dụng như đẩy đồng bộ đa điểm, dịch, nâng, kéo dài, đi bộ, cân thành phần không đối xứng, sức căng, điều chỉnh không gian, đi bộ thông minh, xử lý thiết bị lớn.

Hiện sản phẩm của Công ty đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp trong và ngoài nước như xây dựng và bảo trì cầu đường, lắp đặt và di chuyển giàn khoan dầu khí ngoài khơi, các công trình lịch sử, nhà thi đấu thể thao, lò cao, thiết bị điện và đại dương sản xuất vận chuyển.